Akcja 75 lat Armii Krajowej

Z inicjatywy społeczników przygotowano projekt (realizacja graficzna: Ewa Laśkiewicz) i wydrukowano w 23 tys. egzemplarzy pamiątek okolicznościowych dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Pamiątki rozwieźli do szkół wolontariusze (Alicja, Krystyna, Elżbieta, Małgorzata, Piotr Jaworski, Piotr Głowacki, Krzysztof , Marek, Andrzej, Tomek). Lista Fundatorów pamiątki: Wojtek Bartoszek 50 zł Agnieszka Batelli, Andrzej Korytkowski 50 zł Edward Chudzik 100 zł […]

Read more...