Zasady organizacji orszaku

    

 • flagę niesie zespół 42 osób stanowiących razem Orszak Flagi, 21 osłb po prawej stronie trzyma kolor biały flagi, 21 osób po stronie lewej trzyma kolor czerwony
 • koordynator Orszaku Flagi i jego pomocnicy są na czele, na środku i na
  końcu orszaku flagi (łącznie 6 miejsc),
 • flagę w trakcie przemieszczania trzymamy naciągniętą,
 • nie upuszczamy flagi na podłoże,
 • zgłaszamy wszystkie ubrudzenia flagi na bieżąco,
 • przemieszczamy się po śladach osoby nas poprzedzającej, czyli nie
  skracamy sobie drogi. Nawet jak poprzednik zawróci – dochodzimy do
  miejsca gdzie był przed chwilą i wtedy robimy zwrot,
 • ostrzegamy idące za nami osoby o napotkanych przeszkodach typu ławka, kosz, kałuża,
 • flagę trzymamy w miejscu znacznika przytwierdzonego do flagi,
 • osoba młodsza (uczestnik marszu) jest zachęcana przez organizatorów do
  poproszenia osoby starszej o ustąpienie miejsca w orszaku flagi – osoba
  starsza zawsze ochoczo ustępuje i staje się obserwatorem orszaku,
 • ustępująca osoba – obserwator orszaku sprawdza czy są nieobsadzone
  miejsca w orszaku – jeżeli tak trzeba zająć takie miejsce,
 • uczestnicy marszu zachęcają młode osoby uczestniczące w marszu do
  włączenia się w orszak flagi,
 • miejsce na czele orszaku, czy na końcu nie ma różnic prestiżowych,
 • podporządkowujemy się poleceniom koordynatora flagi,
 • po zakończeniu marszu składamy flagę według poleceń koordynatora orszaku,
  orszak się nie rozchodzi bez wyraźnego polecenia koordynatora,
 • oprawa marszu z proporcami organizacyjnymi jest mile widziana,
 • zasady organizacji orszaku są tworzone na bieżąco i mogą się zmienić.